Следствие любви

В ролях: Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, Александр Мохов, Антон Батырев, Ян Ильвес, Галина Петрова и Елена Санаева